SLUŽBY

Věnujeme se všem typům Vašich zadání, od malého měřítka interiéru až po veřejné prostory a urbanismus.
Zabýváme se jak novostavbami, tak rekonstrukcemi a úpravami stávajících staveb.
Projekty řešíme ve všech stupních - od přípravy zakázky a studie, až po prováděcí dokumentaci a autorský i technický dozor během realizace.
Během každého stupně projektu spolupracujeme s odborníky a specialisty ze stavebnictví a technické a dopravní infrastruktury.

DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

Podle hotové studie vypracujeme projektovou dokumentaci, která je nutná k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

INŽENÝRSKA ČINNOST

Zabezpečíme pro Vás projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a příslušnými úřady.

KONZULTACE

Poradíme Vám s výběrem pozemku, specifikujeme spolu Vaše zadání, pomůžeme se zajištěním průzkumů, se zaměřením stávajícího stavbu objektu a s celkovou orientací v problematice stavebnictví.

STUDIE

Na základě Vašeho zadání připravujeme návrh stavby, veřejného prostoru či interiéru. Během práce s Vámi studii průběžně konzultujeme. Nakonec od nás dostanete portfolio s všemi plány a vizualizacemi finálního návrhu.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Detailně rozpracujeme předchozí dokumentaci jako podklad pro realizaci. Je důležitá pro dosažení výsledku v požadované kvalitě a k zamezení chyb, nepřesností anebo improvizace ze strany dodavatele stavby.

SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI STAVBY

Pomůžeme Vám s výběrem konkrétního dodavatele stavby, případně jednotlivých subdodavatelů.  Při realizaci stavby dohlédneme na to, aby byla prováděna v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací.